Pozdrav z Miquku

Účasníci kurzů zůstávají v kontaktu i po skončení kurzů. Jak dokazuje následující fotka.