Podzimní víkend VLK za námi aneb vůdci téměř absolventy

5. – 7. 10. proběhl podzimní víkend VLK ve Vracově, který byl především ve znamení ověřování znalostí, zkoušek, testů, projektů… Ale frekventanti se samozřejmě dočkali i relaxačního programu, který pro ně připravil zážitkový tým.

Vůdcové mají tedy za sebou většinu zkouškových překážek a nezbývá než jim pogratulovat a popřát, ať se jim daří na posledním – závěrečném – víkendu, který bude společný pro ně i čekatele a uskuteční se v Modré v termínu 9. – 11. 11.

Těšíme se, až se se všemi opět uvidíme!