Čekatelé započali tažení po Velké Moravě

Čekatelský lesní kurz právě začal jarním tažením po Chřibech, které se uskutečnilo ve dnech 10. – 12. 5. 2013. I navzdory všem neduhům počasí jsme tažení všichni přežili ve zdraví, i když trošku mokří. Celkem se tažení zůčastnilo 24 frekventantů!

Těšíme se na letní běh!

Za VM tým Hrob