LKVM slaví patnáctiny!

V neděli 11. 8. 2013 proběhly na tábořišti v Nové Vsi v rámci letního běhu oslavy 15. výročí založení LKVM, resp. jejich čekatelské části, která vznikla v roce 1999. Vůdcovský kurz byl poprvé otevřen o dva roky později. Oslavy započaly slavnostním nástupem, během kterého vůdce kurzu Mýval poděkoval instruktorům, kteří u kurzu vytrvali od jeho počátků, dále předal za zásluhy bronzovou medaili br. Ježkovi a v neposlední řadě jsme s br. Jestřábem oslavili jeho velké životní jubileum. Zakřičeli jsme jeden z prvních pokřiků, družiny Rourníků z r. 1999, zopakovali kurzovní pokřik, či obdrželi pohledy vydané k tomuto výročí. Celé odpoledne probíhalo ve velkomoravském duchu, součástí oslav se stalo i vystoupení šermířů z Hodonína. K dispozici byly nachystány staré fotokroniky, u kterých se dlouho vzpomínalo na proběhlé kurzy. Děkujeme všem, kdo tento den strávili s námi!

Martička