VLci v akci, klapka poprvé!

Minulý víkend strávili letošní Vlci společně s instruktory v DDM ve Vracově, aby zde složili velkou část své vůdcovské zkoušky. A tak jsme organizovali, právničili, vedoucovali děti i oddíl, hospodařili, autoritařili, plánovali, skautovali, komunikovali a informovali, zajišťovali, metodikovali, zdravovědovali a mnohé další. Většina Vlků u většiny zkoušek uspěla po kratším či delším boji, „jenom pár vyvolených bylo předurčeno k opětovnému výkladu svých myšlenek, neboť porota toužila být jejich myšlenkami znovu osvícena“, jak trefně vyjádřil Hříbek. Pokračování proto bude probíhat, spolu s obhajobou absolventských prací a dokončením posledních zkoušek, na závěrečném víkendu v Modré, ale to už je zase jiná pohádka! :)

Martička