Hlášení ze závěrečného víkendu LKVM 2013

Nadešla chvíle, kdy jsou oba LKVM 2013 za námi! Gratulujeme 8 VLKům a 22 ČLKům, kteří úspěšně složili v Modré u Velehradu svoji vůdcovskou či čekatelskou zkoušku. Těm, kteří na složení ČZ/VZ ještě pracují, přejeme, aby vytrvali!

Mějme na paměti, že vzdělání je nikdy nekončící proces, tak třeba zase někdy naviděnou! :)

Martička