Jak na VMIS?

Velkomoravský informační systém je místo, kde najdeš všechny důležité dokumenty, které by tě měly v průběhu kurzu zajímat. Jedná se hlavně o zadání úkolů a seznamy účastníků a instruktorů. Najdeš tady také materiály z některých programů.

Jak se k dokumentům dostat?

  1. Přejdi do VMISu: velkamorava.skauting.cz/vmis a přejdi na stránku svého kurzu
  2. Klikni na tlačítko Složka s materiály
  3. V nové záložce se ti otevře sdílená složka na Google Disku

Co se dá s dokumenty dělat?

Některé dokumenty, třeba PDFka, se ti ukážou v náhledovém režimu. Můžeš si je stáhnout nebo vytisknout pomocí ikon vpravo nahoře.

Některé dokumenty, třeba Google tabulky, se ti otevřou v nové záložce. Pro stažení přejdi do menu Soubor → Stáhnout jako a vyber si svůj oblíbený formát. Pro tisk přejdi do menu Soubor → Tisk.

Přidat složku na svůj Google Disk

Pokud s Google Diskem pracuješ, můžeš si složku kurzu přidat na svůj disk tlačítkem Přidat na Disk vpravo nahoře.

Není něco jasné?

Všechno ti objasní velkomoravský knihovník Walker, například emailem na walker@skaut.cz nebo přes Facebook.