Změna ve vedení Velké Moravy

Rychlý a tmavý páteční večer, mlhavé sobotní listopadové povětří s nějakou tou kapkou a krásná slunečná velmi teplá listopadová neděle uplynulého víkendu byly svědky několika událostí na poli vzdělávání vedoucích Junáka. Konal se závěrečný víkend lesních kurzů Velká Morava v malebné vísce Modré poblíž Velehradu, kterého se zúčastnilo 34 frekventantů, z nichž zatím vůdcovskou zkoušku slavnostně dokončilo 8 vůdců a vůdkyň a čekatelskou zkoušku zase 18 čekatelů a čekatelek.

Ohlédli jsme se za letošními ročníky, dokončili zkoušky, dozvěděli jsme se „kam dál?“. Odeslali velkomoravskou poštu, slibovali, vyrobili své tablo a po velkomoravské spirále jsme se rozjeli do svých domovských oddílů a středisek, kde můžeme nabyté znalosti a dovednosti dále rozšiřovat…

Během sobotního večerního ceremoniálu došlo ještě k jedné události – Velká Morava byla předána Mývalem do rukou nových vůdkyň – Evě Novotné Mikro (VLK) a Pavle Bednárikové Mary (ČLK). Přeji jim hodně štěstí a dobrých rozhodnutí nejen pro 16. ročník VLKu a 18. ročník ČLKu. Ať se daří.

Děkuji tímto všem, kteří se podíleli na uplynulých 15 ročnících VLKu a 9 ročnících ČLKu, které jsem měl tu čest vést. Děkuji absolventům, instruktorům i lektorům, díky Vám je Velká Morava v plné síle a je připravena poskytovat kvalitní čekatelské a vůdcovské vzdělávání. Díky za spoustu inspirace, znalostí, dovedností a přátel. Na Velké Moravě zůstávám a jsem připraven dál pracovat v jiných rolích na společných cílech.

Jeden za všechny, VŠICHNI ZA VELKOU MORAVU!

Mýval