Historie

Bylo, nebylo, ale spíše bylo, než nebylo. Za devatero horami, devatero lesy v úrodné nížině kolem Hodonína zrodila se na sklonku minulého století myšlenka lesních kurzů Velká Morava a do znaku dostala do vínku velkomoravského sokolníka.

Kdy to začalo?

Myšlenka pořádání lesních kurzů Velká Morava vznikla v roce 1998 a hned následujícího roku se uskutečnil první ročník ČLK. Na počátku jsme se inspirovali a spolupracovali s Valašskou lesní školou. Prvního ročníku se zúčastnilo 22 frekventantů, z nichž 21 absolvovalo. Letní tábory ČLK první čtyři roky probíhaly v Maršově u Uherského Brodu a od roku 2003 v Nové Vsi u Oslavan. V roce 2000 se v rámci Velké Moravy uskutečnil i 1. ročník Roverského lesního kurzu Safír, který v dalších letech si žil již vlastním životem. V roce 2001 jsme do rodiny Velké Moravy přidali 1. ročník Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava, jehož se zúčastnilo 24 frekventantů, z nichž 14 kurz absolvovalo.

Proč byl vybrán název Velká Morava?

Pořadatelem lesních kurzů Velká Morava je Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s. a jejich jednotlivé části pořádal z počátku v okresech Hodonín, Břeclav a Uherské Hradiště. Právě tyto okresy mj. spojuje historický odkaz na středověký státní útvar – Velkou Moravu.

Kdo se podílel na vzniku?

Na vzniku a rozjezdu lesních kurzů Velká Morava se podíleli tito stálí instruktoři lesních kurzů: Evžen Řezáč – Jestřáb, Karel Ryba – Mýval, Hana Vogeltanzová – Hanka, Martina (Lukešová) Rybová – Taťka, Stanislava Lingová – Žýžala, Michal Zdražil – Šmudla, Jan Švrček – Jean a Dana Vilímková – Pipka.

Kde se lesní kurzy konají?

Kromě Maršova u Uherského Brodu a Nové Vsi u Oslavan se LK víkendově konaly na různých místech Jihomoravského a Zlínského kraje. V posledních letech jsou to zejména základny ve Vřesovicích, Buchlovicích, Podivíně, Mikulově, Vracově, Nové Lhotě a Modré.

Jaký máme znak?

Znaky lesních kurzů vznikly již v roce 2000 z tvůrčí dílny bratra Jiřího Peši – Akély z Veselí nad Moravou. Od roku 2011 používáme rovněž ve zjednodušené podobě bez písmen. Znak byl vytvořen podle jedinečného stříbrného terčíku s reliéfem sokolníka z období Velké Moravy, který byl nalezen v lokalitě „Na Špitálkách“ ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Od roku 2006 mají lesní kurzy Velká Morava i svou vlajku.

Kde se o nás dočtete?

Lesní kurzy Velká Morava vydávají od samého počátku svépomocí časopis pro frekventanty i instruktory. V roce 1999 se jmenoval Baroko, protože byl kurz motivován etapovou hrou se zaměřením na historické období baroka. První číslo s názvem Hlahol vyšlo na sklonku roku 1999 a bylo určeno jen pro instruktory. Od roku 2000 již vychází pod názvem Hlahol. Za dlouhou historii Hlaholu se vystřídalo několik šéfredaktorů – Jiří Vorlíček – Pajda, Jan Šimek – Lišák, Zuzana Smrčková – Očko, Martin Hlaváč – StenliMartina Pitnerová – MartičkaRobin Vysloužil – Hrob.

Kdo se podílel nebo podílí na vedení kurzů?

Kromě již zmíněných zakladatelů více než 111 instruktorů, lektorů a členů servis týmu, kterým patří za jejich nasazení velké uznání a poděkování. A ve vedení se vystřídali:

ČLK

1999 Hana Vogeltanzová – Hanka
2000 – 2001 Martina Lukešová (Rybová) – Taťka
2002 Michal Zdražil – Šmudla
2003 – 2004 Martina Rybová – Taťka
2005 – 2006 Stanislava Lingová – Žýžala
2007 – 2015 Karel Ryba – Mýval
2016 – 2018 Pavla Bednáriková – Mary
od 2019 Jan Morávek – Prcek

VLK

2001 – 2015 Karel Ryba – Mýval
2016 – 2018 Eva Novotná – Mikro
od 2019 Jakub Mazanec – Mazda

A co absolventi kurzů?

Lesních kurzů Velká Morava se zúčastnilo 824 frekventantů. Z 20 ročníků Čekatelského lesního kurzu Velká Morava (1999 – 2018) vyšlo již 483 absolventů. Z 18 ročníků Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava (2001 – 2018) vyšlo již 222 absolventů. Celkem tedy 705 absolventů.