Velká Morava 2012 je za námi

11. listopadu skončil již XIV. ročník Čekatelského a XII. ročník Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava. Jako již tradičně se konal závěrečný společný víkend obou kurzů v Modré u Velehradu. Kromě dokončení čekatelské nebo vůdcovské zkoušky zde byl prostor i na jiné aktivity a rozloučení všech účastníků a instruktorů. Již v březnu 2013 se však všichni můžeme znovu potkat na Kruhu LK Velká Morava.

A jak letos uspěli účastníci. ČLK dokončilo 23 čekatelů z 23 přítomných. VLK dokončilo zatím 7 vůdců z 13 přítomných účastníků. Ostatních 6 má v různém stupni rozpracovanou vůdcovskou zkoušku nebo budou jen dokládat ještě některé úkoly či dokumenty.

Blahopřeji všem novým čekatelům a vůdcům a děkuji všem za jejích podíl na FPG Velké Moravě 2012 (FPG =  famózní, pompézní a grandiózní). :)

Chcete-li se přihlásit na Velkou Moravu v roce 2013, sledujte tyto stránky. Přihlašování spustíme JIŽ 6. 12. 2012!!

Mýval